Vrachtvervoer

Hieronder staat per modaliteit de stand van zaken beschreven, in ieder geval in een praatplaat en waar mogelijk in monitoringsgegevens.

Leeswijzer: deze praatplaten zijn ontworpen als uitgangspunt voor de monitoring van laadinfrastructuur voor zwaar vervoer. De praatplaten geven een aanzet tot beschrijven van de sector wat betreft elektrificatie en vormen de achtergrond van indicatoren die beschrijven hoe de sector ervoor staat qua laadinfrastructuur. Ze zijn gecheckt door de sector. De informatie geeft de stand van zaken weer in de eerste helft van 2023. De praatplaten zelf worden niet geactualiseerd.

De praatplaten zijn bedoeld als naslagwerk als basis van de NAL monitoring voor zwaar vervoer, en geven de complexiteit van de modaliteiten weer. Daarnaast heeft de opgehaalde informatie in de praatplaten ervoor gezorgd dat prioritering aangebracht kon worden in het opzetten van de monitoring van laadinfrastructuur voor deze sectoren. 

Pagina 1 geeft de stand van zaken per modaliteit weer en biedt onder andere inzicht in de stand van zaken qua elektrische voertuigen, akkoorden en doelstellingen, en overlap qua laadinfra met andere modaliteiten. Al deze facetten worden meegenomen in de indicatoren op pagina 2. Uiteindelijk komen we tot een goed cijfermatig beeld van de sector als we alle genoemde indicatoren inzichtelijk kunnen maken. Per modaliteit verschilt het tijdspad naar dat einddoel. Ondertussen geven de praatplaten een idee van wat er wel beschikbaar is aan (monitorings)informatie.

Monitoring over laadinfrastructuur voor vrachtwagens (N2+N3).

Momentopname N2 voertuigen (BEV +PHEV) per peildatum

 

Momentopname N3 voertuigen (BEV +PHEV) per peildatum

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.