Woningcorporaties aan de slag met laden elektrische voertuigen

15-09-2020 327 keer bekeken

23 woningcorporaties onderzochten, samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Huur & Energie Consult en EVConsult, de mogelijkheden om laadpunten voor elektrische auto’s bij huurwoningen te plaatsen.

Naar verwachting zal in 2030 ongeveer 15% van de huurders van woningcorporaties in een elektrische auto rijden.

Dit resulteert in een vraag naar laadinfrastructuur bij nagenoeg alle parkeergelegenheden die de corporaties in beheer hebben, voor in totaal naar schatting 60.000 elektrische voertuigen. Resultaat van het onderzoek is een rapport waarin de omvang van de uitdaging en aanbevelingen voor organisatie en realisatie worden gedaan.
 
Parkeersituatie bepaalt rol corporatie
De rol van woningcorporaties rond laadpunten hangt af van waar geparkeerd wordt. In geval van parkeren op publiek terrein is de gemeente het aanspreekpunt. Bij eengezinswoningen met een eigen parkeerplaats kan de huurder zelf investeren in een laadpunt. Een investering door de corporatie, met verrekening via de huur, is ook mogelijk.
 
Bij appartementencomplexen is het logisch dat de corporatie de regie voert over het aanbrengen van laadpunten, zodat huidige en toekomstige e-rijders gebruik kunnen maken van eenzelfde voorziening. De corporatie kan zo onder meer ook de aansluiting met parkeerbeleid en de brandveiligheid in het oog houden.
 
In de keuze voor een laadoplossing is rekening houden met toekomstige groei van groot belang voor de investering, aansluiting en het laadgemak. Corporaties kunnen de regie houden en zich rond plaatsing, beheer en verrekening van kosten laten ontzorgen door marktpartijen.
 
Bij nieuwbouw rekening houden met elektrisch rijden
Bij nieuwbouw van woningen en appartementen moet al in de planfase rekening worden gehouden met het faciliteren van elektrisch rijden en laadinfra: deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Hierbij wordt vanaf de start technisch rekening gehouden met de aanleg en uitbreiding van laadinfrastructuur in de toekomst.
 
NAL samenwerking woningcorporaties met regio’s
Momenteel werken zes regio’s in Nederland aan de uitwerking van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Deze beschrijft hoe voor alle soorten laadinfra de opschaling wordt georganiseerd zodat dit geen belemmering vormt voor elektrisch vervoer. Hierin ligt een samenwerking met woningcorporaties voor de hand, om gezamenlijk te komen tot uitrol van laadinfra. Ook de opschaling binnen Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) kan hierin worden meegenomen. Het rapport biedt praktische handvatten voor deze aanpak.
 
Rapport geeft mogelijkheden en aandachtspunten
Het rapport omvat een toekomstverwachting, een wettelijk kader voor investeren en verrekenen, een overzicht van mogelijke externe investeerders en van technische (on)mogelijkheden. Van hieruit worden verdienmodellen geschetst. Ook worden aanbevelingen gedaan voor beleid, uitvoering van projecten, technische eisen bij nieuwbouw en renovatie en voor randvoorwaarden voor investeringen door huurders.
 
Het rapport is in opdracht van 23 woningcorporaties en RVO Nederland opgesteld door Huur & Energie Consult, met medewerking van EVConsult, Lootens Vigleco en VBTM Advocaten.
 
Lees het rapport
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.