Nieuwe voorzitter Nationale Agenda Laadinfrastructuur: probleemloos elektrisch laden mogelijk maken

08-03-2021 2700 keer bekeken

Gerben-Jan Gerbrandy volgt Bert Klerk op als voorzitter van de stuurgroep van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De voormalig europarlementariër begint met groot enthousiasme aan zijn nieuwe taak.

Straks zijn er miljoenen elektrische auto’s, bussen, bestelbusjes en andere voertuigen en die moeten allemaal probleemloos kunnen opladen. Wij gaan er samen voor zorgen dat Nederland daar klaar voor is!’ In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur werken bedrijven, overheden en netbeheerders samen aan die missie.

Nederland zit midden in een grote omslag naar elektrisch rijden. Volgens het Klimaatakkoord zullen vanaf 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. We gaan dan naar een wagenpark van 1,9 miljoen elektrische personenvoertuigen. Daarnaast wordt een sterke groei verwacht van de elektrificering van ander vervoer, zoals bussen, bestelauto’s, vrachtwagens, en binnenvaartschepen. Iedereen moet probleemloos, makkelijk en veilig de accu van zijn voertuig op kunnen laden. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur [NAL] werkt aan het waarmaken van deze opgave.

De nieuwe voorzitter van de NAL, Gerben-Jan Gerbrandy over deze opgave: “De elektrificatie van ons vervoer is een van de grootste veranderingen in mobiliteit sinds de tijd dat paarden werden vervangen door auto’s. Daarvoor moet opnieuw een hele nieuwe infrastructuur opgezet worden; dit keer een laadinfrastructuur. Want als we straks onze kilometers van het stroomnet halen, willen we wel in heel Nederland probleemloos kunnen laden. En hoewel Nederland koploper is op dit gebied, is er nog veel te doen voordat het zover is. Daarom hebben overheden, netbeheerders en bedrijven de handen ineengeslagen. We zijn al goed op weg. Zo is sinds de start van de uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur medio 2019 de uitrolsnelheid van publieke laadpunten bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor.”

De opgave is groot. Niet alleen moeten er in relatief korte tijd veel laadpunten voor elektrische auto’s bijkomen, bij mensen thuis, op straat, op het werk en onderweg (snelladers). Ook moeten we klaar zijn voor de komst van elektrisch vrachtvervoer. De elektrificering van ons transport vraagt ook om een sterker en slimmer netwerk. Daarnaast zal het laden vooral ook slim gedaan moeten worden. Door de inzet van slimme technieken om te laden op die plekken en tijden dat dat het beste uitkomt. En door de auto te gaan gebruiken als een enorme collectieve energieopslag, die gebruikt kan worden om het netwerk optimaal te laten functioneren. Er zullen voldoende mensen opgeleid moeten zijn om het werk te verrichten.

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur is een meerjarige beleidsagenda met acties die ervoor gaan zorgen dat we straks altijd, makkelijk en slim kunnen laden. Een groot aantal van de afspraken en acties worden lokaal en regionaal uitgevoerd. Markt, overheid en netbeheer werken nauw samen en ondersteunen gemeenten en regio’s om een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig laadnetwerk en energiesysteem te realiseren.

De NAL werkt zowel regionaal als landelijk samen en kent een aantal themawerkgroepen. Zo wordt gewerkt aan een snellere uitrol van laadpalen (proces), fysieke veiligheid en cybersecurity, open protocollen (ICT-communicatie tussen paal, auto en backoffice), de logistieke sector, en Smart Charging (optimaliseren tijd en snelheid van het laden).

Cookie-instellingen