Uitnodiging: NAL kennissessies Smart Charging Requirements

21-06-2021 1189 keer bekeken

In het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur zijn onlangs de Smart Charging Requirements vastgesteld. Neem deel aan de twee kennissessies over dit onderwerp.

Met slim laden, oftewel Smart Charging, kan het laden van elektrische auto's zo gestuurd worden dat we het aanbod van hernieuwbare energie, het bestaande stroomnet en schommelingen in elektriciteitsprijzen optimaal benutten. Zo maken we de snelle opmars van elektrische voertuigen op duurzame energie mede mogelijk. De requirements maken duidelijk aan welke eisen laadinfrastructuur voor de publieke ruimte moet voldoen om Smart Charging ready te zijn.

De NAL organiseert twee kennissessies over waarom de requirements van belang zijn, hoe ze relateren aan bestaande eisen, zoals de NKL Basisset, en hoe ze kunnen worden toegepast.

  1. NAL-kennissessie Smart Charging Requirements voor opdrachtgevers
    woensdag 30 juni (10.00 – 11.00 uur) - lees meer
  2. NAL-kennissessie Smart Charging Requirements voor fabrikanten en laaddienstverleners
    donderdag 15 juli (10.00 – 11.00 uur) - lees meer

Download hier de Smart Charging Requirements (Nederlands) en de infographic in PDF formaat.

Meer over de werkgroep Smart Charging

Cookie-instellingen