Succesvolle NAL-bijeenkomst 'Slim laden voor Iedereen' voor marktpartijen

08-11-2022 1834 keer bekeken

Op woensdag 2 november organiseerde de NAL een bijeenkomst voor marktpartijen om informatie te geven, en in te winnen over een aantal thema's rondom slim laden.

Ruim 80 deelnemers waren aanwezig. Het doel van de bijeenkomst? Samenwerken aan de opschaling van slim laden: van plan naar uitvoering. Het aantal elektrische voertuigen in Nederland zit flink in de lift. Met alle voertuigen tegelijk op maximaal vermogen laden zal in de toekomst niet meer gaan. Bovendien is dat wat betreft kosten en klimaat niet optimaal. Dat moet en kan slimmer! Grootschalige adoptie van slim laden is noodzakelijk om in te spelen op een flexibel aanbod van elektriciteit uit zon en wind en het efficiënt benutten van ons elektriciteitsnet. Slim laden is daarmee een belangrijke voorwaarde om de transitie naar duurzame mobiliteit en energie op volle snelheid door te laten gaan.

Van plan naar uitvoering

Het actieplan ‘Slim Laden voor Iedereen’ is begin september j.l. gepubliceerd en voorziet in een samenwerking tussen gebruikers (vertegenwoordigers), aanbieders, overheden, werkgevers en netbeheerders om tijdig de grootschalige toepassing van slim laden in de markt te realiseren. Dat omvat slim laden op zowel private als publieke laadpunten. De focus ligt daarbij op bestemmingsladen: laden waarbij de connectietijd (veel) groter is dan de laadtijd, zoals thuis of op het werk. Het volledige nieuwsbericht hierover is te lezen op: Slim Laden voor iedereen’ in volgende fase. Een directe link naar het actieplan: Actieplan Slim laden voor iedereen 2022 - 2025.

Aanbieders worden gevraagd, uitgedaagd, en gestimuleerd om een aantrekkelijk en duidelijk aanbod voor slim laden te ontwikkelen, en dat op grote schaal aan te bieden. Voor eind 2022 wil het programmateam deze acties samen met betrokken stakeholders vertalen naar een concreet uitvoeringsplan voor de jaren 2023, 2024 en 2025, met helderheid over de samenwerking middelen en governance. Dat moet bovendien leiden tot een samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst tussen alle betrokken partners.

Resultaten bijeenkomst ‘slim laden voor iedereen’ 2 november

Op de bijeenkomst is gesproken over hoe de samenwerking en bijdrage vanuit marktpartijen kan worden vorm gegeven, zodat alle partners in de samenwerking op efficiënte wijze hun rol en verantwoordelijkheid kunnen oppakken. Meer specifiek is gesproken over de volgende onderwerpen: Vorming van leidende coalitie, keurmerk voor slimme laadpunten en - laaddiensten en een stimuleringsregeling voor aanschaf slimme laadpunten en - laaddiensten. Klik op de link voor het Verslag van de verkenning bijeenkomst Slim Laden voor Iedereen - marktpartijen. Aan het einde van de bijeenkomst gaf een overgrote meerderheid van de aanwezigen aan bereid te zijn een actieve bijdrage te gaan leveren aan nationale opschaling voor slim laden.

Vervolg

In de komende periode wordt gewerkt aan een verzegeling van de commitment voor uitvoering met alle betrokken partners. Er wordt gewerkt aan een tekst waarin de bijdrage van verschillende partijen is opgenomen. Insteek voor deze tekst is dat partijen zich committeren aan: Visie en ambitie, Leidende principes actieplan, Samenwerking andere partners, Uniform kader slim laden en actieve bijdrage acties voor opschaling. Het streven is om einde van dit jaar de verzegeling te bekrachtigen met een persmoment.

Heb je nog vragen over het actieplan? Of wil je jezelf aanmelden als uitvoeringspartner voor het actieplan? Stuur dan een e-mail bericht naar: NAL-secretariaat@rvo.nl.

Cookie-instellingen