Nieuw: handreiking uitrol laadinfra bedrijventerreinen

19-01-2023 2320 keer bekeken

Ondernemers stappen steeds meer over op elektrische voertuigen en hebben behoefte aan goede laadinfra. Ook voor gemeenten heeft een toename van laadinfra op bedrijventerreinen voordelen.

Het helpt verduurzamingsdoelen te behalen, vermindert de druk op andere laadpunten en versterkt de economische concurrentiepositie. In de ‘handreiking uitrol laadinfra bedrijventerreinen’ vind je alle informatie die je nodig hebt om met dit onderwerp aan de slag te kunnen. Er staan veel praktijkvoorbeelden in, zodat je kunt leren van andere gemeenten die met dezelfde vraagstukken bezig zijn als jij.

De handreiking geeft onder meer inzicht in de beleidsknoppen waar je aan kunt draaien om de uitrol van laadinfra op bedrijventerreinen slim en gecontroleerd te laten verlopen. Daarnaast geeft het inzicht in welke aanvullende activiteiten je kunt ondernemen. Wat pak je als eerst op en hoe ambitieus wil je zijn?

Kernpunten uit de handreiking per beleidsknop:

Onderzoeken als startpunt

Je hebt verschillende instrumenten tot je beschikking: de outlooks van ElaadNL, de Storymap met laadprognoses voor elk bedrijventerrein in Nederland van de NAL en de Landelijke Capaciteitskaart elektriciteitsnet van Netbeheer Nederland. Daarnaast is het belangrijk om in gesprek te gaan met ondernemers en de netbeheerder.

Beleid maken

De belangrijkste minimale beleidsstappen:

  • Marktpartijen zijn optimistisch over de verdienmogelijkheden van snelladen; je kunt verzoeken voor ontwikkeling en exploitatie verwachten. Maak beleid hoe je hiermee om wilt gaan: een specifieke locatie kun je niet zonder meer aan één partij gunnen, andere partijen moeten de kans hebben hun interesse kenbaar te maken.
  • Snellaadpunten en laadpleinen zijn sneller vergunningsplichtig dan je misschien denkt. Neem het vergunningstraject op in je beleid.
  • Wijs locaties aan voor snellaadinfra om een onevenwichtige ontwikkeling te voorkomen. De ene plek is op dit moment commercieel aantrekkelijker dan de andere; zonder regie bestaat de kans dat er op de ene locatie teveel laadinfra wordt ontwikkeld, terwijl andere locaties achterblijven.

Informeren van ondernemers

Je kunt algemene kennissessies houden waarbij je de resultaten uit je onderzoek met ondernemers deelt. Daarnaast kun je met koplopers en logistieke bedrijven gesprekken op maat voeren. Breng ondernemers daarbij vooral op de hoogte van elkaars wensen en plannen; ga op zoek naar koppelkansen.

Stimuleren van maken juiste keuzen

Informeren is de eerste stap om de komst van laadinfra te stimuleren. Daarnaast kun je bedrijven ondersteunen met bijvoorbeeld juridische expertise om knelpunten te overwinnen. Om netcongestie te voorkomen kun je ondernemers stimuleren om batterijopslag te plaatsen, slimme laadinfra te gebruiken en/of ritpatronen aan te passen.

De gemeente is ook de ideale partij om het voortouw te nemen in een collectieve aanpak. Hiermee organiseer je in één keer met alle betrokken partijen de laadinfra voor een geheel bedrijventerrein. Dit is uitdagend vanwege de grote schaal, maar lost ook in één keer verschillende drempels op en versnelt de aanleg.

Initiëren van gezamenlijke aanpak

Je kunt ook de publieke ruimte op bedrijventerreinen benutten om laadinfra te realiseren. Er zijn daarin drie mogelijkheden: grond verkopen aan exploitanten, een concessie opzetten of locaties uitgeven via een opstalregeling.

Hoe verder?

Je hoeft in al deze gevallen niet zelf het wiel uit te vinden:

  • leer van de praktijkvoorbeelden in de handreiking;
  • stap voor informatie en advies naar de contactpersoon van jouw NAL-regio.

Lees de complete handreiking, inclusief praktijkvoorbeelden

Cookie-instellingen