Forse investeringskosten private logistieke laadinfrastructuur bedrijven noodzakelijk

09-02-2023 1972 keer bekeken

De logistieke sector moet tot 2030 rekening houden met € 625 miljoen investeringskosten om laadinfrastructuur te realiseren op eigen terrein. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).

“Een substantieel bedrag dat vooral voor kleinere bedrijven een drempel kan zijn voor de overstap naar elektrisch rijden, met name voor de circa 80.000 mkb-bedrijven met een kleiner wagenpark,” stelt Robert van den Hoed, voorzitter van NAL-werkgroep Logistiek. Het rapport beveelt daarom onder andere aan om de bekostiging- en financieringsbehoefte van logistieke ondernemers nader te onderzoeken.

De logistieke sector staat voor een grote verduurzamingsuitdaging. Per 1 januari 2025 voeren 30 tot 40 Nederlandse gemeenten zero emissie (ZE-)zones in. Hoge kosten voor de laadinfrastructuur kunnen de overgang naar elektrisch rijden vertragen. Daarom heeft de NAL Werkgroep Logistiek onderzoek laten doen naar de kosten van private laadinfrastructuur voor logistieke voertuigen op bedrijventerreinen en depots. Het onderzoek is uitgevoerd door de RebelGroup en APPM Management Consultants.

Laadbehoefte in kaart

De kosten zijn berekend op basis van de verwachte laadbehoefte van twaalf veelvoorkomende vlootsamenstellingen. Hierbij is ervan uitgegaan dat in 2030 113.000 elektrische bestelvoertuigen en lichte bakwagens en 8.700 zware bakwagens en trucks afhankelijk zijn van laadinfrastructuur op eigen terrein. De investering van € 625 miljoen betreft eenmalige kosten (CAPEX) voor met name de aanschaf van laadinfrastructuur en de civiele werken en plaatsing.

Niet de grootste kostenpost

“De investeringskosten kun je op verschillende manieren benaderen”, zegt Wouter Tettero, hoofdonderzoeker van Rebel Group. “Als je kijkt naar de totale meerkosten van elektrisch rijden boven diesel, dan dragen de investeringen in de laadinfrastructuur voor circa 20-30% bij. Het is daarmee niet de hoogste kostenpost. Het is wel een substantieel bedrag.”

Operationele kosten: 1,1 miljard in 10 jaar

Bovenop de realisatiekosten (CAPEX) komen nog operationele kosten (OPEX). Dit zijn kosten voor beheer en onderhoud van de laadinfrastructuur en voor snelladers. Deze zijn berekend op € 1,1 miljard over een periode van 10 jaar. Het brengt de totale kosten voor realisatie en operatie tot 2030 op ruim € 1,7 miljard.

Kosten per kWh

Er is ook berekend wat de investeringskosten voor laadinfrastructuur per kilowattuur (kWh) (exclusief de stroomprijs) zijn. Deze liggen voor de meeste voertuigvloten op 8 tot 13 eurocent per kWh. Maar als de netcapaciteit niet goed wordt benut, dan kunnen de kosten voor bedrijven met een kleine vloot oplopen tot 26 eurocent per kWh.

Netcapaciteit beter benutten

Optimale benutting van de netcapaciteit is dus cruciaal om de kosten te beheersen. Een aanbeveling uit het rapport luidt daarom om nader onderzoek te doen naar alternatieven voor optimaal gebruik van de netaansluiting. Denk bijvoorbeeld aan een ‘stopcontact op land’ op bedrijventerreinen, het verdelen van restcapaciteit ‘achter de meter’ of het realiseren van collectieve laadoplossingen voor snelladen. Door de netcapaciteit beter te benutten legt het laden van voertuigen ook minder druk op de capaciteit van het elektriciteitsnet waar nu op veel plekken al krapte is. Nader onderzoek naar de verdeling van de kosten van de netaansluiting wordt ook aanbevolen. Medefinanciering, bijvoorbeeld door de locatie-eigenaar, kan de kosten voor ondernemers verlagen.

Onderzoek bekostiging en financiering

De derde en belangrijkste aanbeveling uit het rapport is om te verdiepen in hoeverre de bekostiging van de aanschaf van laadinfrastructuur een drempel opwerpt voor ondernemers om hun wagenpark te elektrificeren. Bij een onrendabele top (bekostigingsopgave), kan gedacht worden aan het uitbreiden van subsidieregelingen voor bijvoorbeeld aanschaf van elektrische vrachtwagens en elektrische bestelbussen of schaalvoordeel via de fiscale regelingen. Als de omvang van de investering een probleem vormt (financieringsopgave), dan kan een investeringsfonds, garantstelling of lening ondernemers ondersteunen.

De studie is uitgevoerd door RebelGroup en APPM Management Consultants, in opdracht van de NAL-werkgroep Logistiek en Connekt, en is gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees het complete rapport ‘Kosten laadinfrastructuur logistiek laden op privaat terrein’.

Cookie-instellingen