Juridische mogelijkheden gronduitgifte ten behoeve van snellaadlocaties

20-12-2023 645 keer bekeken

Snelladers blijken een belangrijke schakel in de laadbehoefte van zowel particuliere EV-rijders als voor ondernemers met een elektrisch wagenpark. Snelladen is dan ook snel in opkomst.

Gemeenten krijgen hierdoor regelmatig vragen van marktpartijen of zij snelladers op gemeentelijke grond mogen realiseren. Door het Didam-arrest, wat ingaat op het gelijk behandelen van bedrijven bij activiteiten op gemeentelijke grond, zijn gemeenten echter terughoudend in het één-op-één verstrekken van locaties. Maar wat zijn de juridische mogelijkheden om grond uit te geven voor snellaadlocaties? Om gemeenten houvast te bieden bij het uitbesteden van locaties om snelladers te realiseren heeft de NAL werkgroep Versnellen Proces het Didam-arrest overzichtelijk weergegeven in het stroomdiagram Gronduitgifte snellaadlocatie en Didam-arrest. Het stroomdiagram laat zien wanneer het Didam-arrest van toepassing is en hoe gemeenten daarmee om kunnen gaan.

Lees voor meer informatie en juridische onderbouwing bij alle stappen de memo Didam-arrest en snelladers en de Handreiking implementatie van het arrest Didam. Lees voor meer informatie over versnellingskansen voor de realisatie van snelladers het rapport Versnellen Realisatieproces Snelladers.

Cookie-instellingen