Reageer op nieuwe subsidieregeling voor laadpalen bij bedrijven

14-03-2024 413 keer bekeken

De internetconsultatie van de Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven (SPrila) is open. U kan meedenken en reageren op deze nieuwe regeling. Dit kan tot en met 31 maart 2024.

Het Klimaatakkoord stelt als doel dat alle wegmobiliteit in 2050 emissievrij is. Daarom bevordert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het gebruik van elektrische voertuigen. Om de overgang naar elektrisch rijden te helpen, werkt het ministerie aan een nationaal dekkend netwerk van laadpunten. Het aantal beschikbare laadpunten blijft achter bij de verwachtingen, deels vanwege een gebrek aan kennis over laadinfrastructuur en de hoge kosten voor aanschaf en installatie. Deze subsidieregeling moet deze knelpunten oplossen en zo meer particuliere laadpunten realiseren.

Doel nieuwe regeling

De subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven betaalt aan ondernemers een deel van de kosten voor de aanschaf en plaatsing van laadpalen op hun eigen terrein, bijvoorbeeld op een distributiecentrum of een bedrijventerrein. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van de onderneming en het vermogen van de laadpaal. Mkb-ondernemingen krijgen 40% van de kosten vergoed, grote bedrijven 20%.

Veel ondernemers hebben vragen over laadpalen. Daarom zal een loket worden opgezet, waar ondernemers terecht kunnen voor informatie. Daarnaast kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor (extern) advies over de juiste laadpalen en de aanleg. 50% van de kosten voor advies over de benodigde laadinfrastructuur wordt vergoed. Doel is om te voorkomen dat ondernemers investeringen uitstellen door een gebrek aan kennis. Ook kan advies voorkomen dat bedrijven meer of zwaardere laadinfrastructuur aanleggen dan nodig is.

Ongeveer de helft van de middelen voor deze subsidie komt uit (een voorschot op) de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing. Het klimaat- en transitiefonds betaalt de andere helft.

Reageren

U kunt tot en met 31 maart 2024 reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Reageren

Cookie-instellingen