Logistiek Café in Fryslân: ‘Elektrische bestelbus of vrachtwagen? Dit zijn uw kansen en uitdagingen!

10-05-2024 73 keer bekeken

Nadat de NAL-Vliegende Brigade ondernemersbijeenkomsten elders in het land had georganiseerd, was het nu de beurt aan het Noorden, en wel op het bedrijventerrein Azeven Zuid bij Drachten. Lees hier hun verslag van deze mooie bijeenkomst.

Azeven Zuid

Het bedrijventerrein Azeven Zuid waar we deze keer de bijeenkomst hielden, bevindt zich in Drachten maar hoort bij gemeente Opsterland. Vandaar dat deze gemeente deze bijeenkomst heeft mede-georganiseerd. Wat betreft de energievoorziening hoort Azeven Zuid bij het bedrijventerrein ten noorden van de rijkssnelweg A7 (Azeven Noord).

We organiseerden de bijeenkomst voor ondernemers op Azeven Zuid, aangevuld met collega’s en ondernemers uit de gemeenten Westerkwartier (Groningen) en Ooststellingwerf (Fryslân). De Vliegende Brigade organiseert dit soort bijeenkomsten samen met gemeenten om ondernemers te helpen bij het elektrificeren van het logistieke wagenpark.

VrachtwagencentrumFoto van het vrachtwagencentrum

De locatie was inspirerend. We waren te gast bij Rinsma Scania, een verkoop- en onderhoudscentrum van vrachtwagens. De ruimte waar we de bijeenkomst hielden, had aan twee zijden uitzicht op deze logistieke voertuigen. Aan de ene kant de werkplaats met daarin vrachtwagens variërend van exemplaren uit de jaren ’80 tot aan de nieuwste batterij-elektrische vrachtwagen die klaar werd gemaakt voor aflevering. Aan de andere kant keken we uit op de vele vrachtwagens op het terrein van Rinsma Scania en op de provinciale weg N381.

Ondanks al deze afleiding konden we onze aandacht goed bij de presentaties en discussie houden. We hadden dan ook een interessante groep sprekers en publiek met zowel logistieke ondernemers die vrachtwagens rijden, als een aantal deskundigen van de voertuigkant. Vooral deze combinatie leidde tot interessante discussies over wat in de praktijk mogelijk of wenselijk is.

De bijeenkomst

Na een kort welkom door gemeente Opsterland en Rinsma Scania ging de bijeenkomst officieel van start. De NAL-Vliegende Brigade gaf een presentatie over de landelijke opgave rondom de elektrificatie van logistiek, het stappenplan voor ondernemers en mitigerende maatregelen bij netcongestie. Liander informeerde ons vervolgens over de rol van de netbeheerder, het elektriciteitsnet, netcongestie, netuitbreidingen en het beter benutten van het net.

Na de koffiepauze volgenden vier praktijkverhalen van de logistiek kwartiermaker bij provincie Groningen, DHL, Milence (over het geplande laadplein bij Rinsma Scania), en Koopman Logistics Group. Tot slot konden de deelnemers een vragenlijst invullen om de verwachte laadvermogens scherper te krijgen en volgde de netwerkborrel.

Belangrijke punten opgehaaldGroep aanwezigen luistert naar een presentatie

Tijdens de middag kwamen veel belangrijke punten naar voren. Zo was één van de conclusies dat de transitie naar elektrisch rijden heel snel op ons af komt. Voor sommige aanwezigen zelfs te snel. Om dit aan te pakken waren we het erover eens dat we dat in gezamenlijkheid moesten doen; overheden, netbeheerders, logistieke ondernemers, laadinfrastructuur leveranciers, logistiek makelaars/kwartiermakers moeten de krachten bundelen om ook op bedrijventerrein Azeven Zuid het logistieke wagenpark te kunnen verduurzamen. Ideeën zijn er genoeg. Zo is Rinsma Scania al ver met het realiseren van een laadplein op eigen terrein maar die ook opengesteld gesteld kan worden aan doorgaand verkeer. De strategische ligging vlak bij de N381 en de A7 maakt dit ook interessant voor (inter)nationaal verkeer. Helaas bleek onlangs dat de benodigde netuitbreiding niet in 2025 maar in 2028 gerealiseerd kan worden. Samen met alle partijen gaat Rinsma Scania kijken hoe zij dit benodigde laadplein alsnog op korte termijn kunnen bouwen.

Ondanks de uitdagingen was de boodschap tijdens de bijeenkomst: onderzoek wat er wél mogelijk is. Vaak kunnen ondernemers op hun huidige netaansluiting al wel een vrachtwagen laden. Probeer dit ook te combineren met zonne-energie om de TCO gunstig te krijgen. Ga samenwerken met de buren om te bezien of uitbreiding van de batterij-elektrische vloot mogelijk is, zelfs met netcongestie. Voel je daarbij gesteund door de gemeente, NAL Noord en de NAL-Vliegende Brigade.

Cookie-instellingen